16-8-22+(2Mg0)+ME

16-8-22+(2Mg0)+ME

Vertex 16-8-22+(2Mg0)+ME

VERTEX 16-8-22 + (2MgO)+ ME

Potasyum ağırlıklı bir formulasyondur. Bitkinin gelişimini tamamladığı dönemden itibaren kullanılır. Meyvelerin irileşmesini, dolgunlaşmasını ve renk almasını sağlar. İçeriğinde ki magnezyum ve mikro element takviyesi ile meyvenin daha kaliteli olmasını ve bitkinin daha yüksek verim vermesini sağlar. Diğer gübrelerle karışabilir.Toprağın pH’ını yükseltmez. Tamamen suda çözünür. Kullanımı kolaydır.

ORGANİC AND ORGANOMİNERAL FERTİLİZERS

FOLİAR FERTİLİZERS

MİCRO ELEMENTS

LİQUİD MACRO ELEMENTS

DRİP İRRİGATİON FERTİLİZERS

SOİL REGULATORS AND DİSİNFECTANS