İronor

İronor

İRONOR, Organik şelatlı Demir içerikli sıvı mikro element gübresidir.

İRONOR

İRONOR, Organik şelatlı Demir içerikli sıvı mikro element gübresidir. Uygun dozda uygulama yapıldığında bünyesinde bulunan Demir(Fe) bitkilerin klorofil sentezine katkıda bulunarak bitkilerde Klorofil-A, Klorofil-B ve karoten, ksantin gibi diğer çeşitli pigmentlerin oluşumuna yardımcı olur. Bitki bünyesinde Oksidasyon ve Redüksiyon olaylarını düzenler. İRONOR ayrıca bitkilerde protein sentezi, vitamin kapsamı ve şeker kapsamının düzenlenmesinde önemli rol oynar. Diğer gübrelerle karışabilir. Toprağın pH’ını yükseltmez. Toprakta tuzluluk yapmaz. Kullanımı kolaydır.

ORGANİC AND ORGANOMİNERAL FERTİLİZERS

FOLİAR FERTİLİZERS

MİCRO ELEMENTS

LİQUİD MACRO ELEMENTS

DRİP İRRİGATİON FERTİLİZERS

SOİL REGULATORS AND DİSİNFECTANS