Aksoil 45

Aksoil 45

Aksoil 45 Tescil Belgesi

AK-SOIL 45

AK-SOIL 45, % 60’lık zengin organik madde içeriği ile toprağın biyolojik, fiziksel ve kimyasal yapısını iyileştirir. Toprağın katyon değişim kapasitesi, su tutma kapasitesi ve bitki köklerinin rizosfer alanındaki besin elementi alışverişini güçlendirmek için özel olarak geliştirdiğimiz köklendiricidir.

AK-SOİL 45 Kullanımı ile;

 • Toprağın Humik-Fulvik asit içeriğini arttırır.
 • Bitkilerin kök gelişimini sağlar.
 • Bitkilerin stres koşullarına dayanımını arttırır.
 • Stres koşullarında bitkiye yardımcı olur.
 • Topraktaki mikrobiyal aktiviteyi arttırır.
 • Toprağa organik madde sağlar.
 • Bitki köklerinin “Rizosfer” aktivitesine yardımcı olarak Makro ve Micro elementlerin bitki tarafından alımını kolaylaştırır.
 • Zengin içeriği ile meyvelerin tutumunu, dolgunluğunu ve kalitesini arttırır.
 • Diğer gübrelerle karışabilir.
 • Toprağın pH’ını yükseltmez.
 • Toprakta tuzluluk yapmaz.
 • Kullanımı kolaydır.

ORGANİC AND ORGANOMİNERAL FERTİLİZERS

FOLİAR FERTİLİZERS

MİCRO ELEMENTS

LİQUİD MACRO ELEMENTS

DRİP İRRİGATİON FERTİLİZERS

SOİL REGULATORS AND DİSİNFECTANS