Ak-Salint

Ak-Salint

Ak-Salint Tuzluluk Giderici

Tuzluluk Giderici ve pH Düşürücü
Toprakta aşırı gubrelemeden kaynakh tuzu gazer. Verilen giibrenin bitkilere daha yarayışlı hale gelmesini saglar.
Toprağın pH' m1 düşürür. Hiçbir yan etkisi yoktur.
Gübrelerle kanmaz, tek başıma uygulanir. Dekara 1-3 It arasmda kullanilmas1 tavsiye edilir.
Kullanmadan once toprak yaş olması gerekmektedir.

ORGANİC AND ORGANOMİNERAL FERTİLİZERS

FOLİAR FERTİLİZERS

MİCRO ELEMENTS

LİQUİD MACRO ELEMENTS

DRİP İRRİGATİON FERTİLİZERS

SOİL REGULATORS AND DİSİNFECTANS