FoursP

FoursP

FOURS –P,% 20 Fosfor içerikli sıvı gübredir.

FOURS-P

FOURS –P,% 20 Fosfor içerikli sıvı gübredir. İçeriğinde bulunan azot ve potasyum sayesinde bitkiye denge sağlar. Çiçeklenme, tohum bağlama, erken büyüme ve kök oluşumunu teşvik eder. Olgunlaşmayı hızlandırarak tohum ve meyve üretimini arttırır. Bitki bünyesinde bileşiklerin taşınmasına yardımcı olur. Hücrelerin enerji kaynağıdır.

Action P Kullanımı ile;

  • Bitkilerin çiçeklenme, meyve ve tohum bağlama verimi artar.
  • Erken büyüme ve kök oluşumu sağlanır.
  • Bitkilerin şeker, nişasta miktarı ve enerji verimi artar.
  • Toprağın pH’ını yükseltmez.
  • Toprakta tuzluluk yapmaz.
  • Diğer gübrelerle karışabilir.
  • Kullanımı kolaydır.

ORGANİC AND ORGANOMİNERAL FERTİLİZERS

FOLİAR FERTİLİZERS

MİCRO ELEMENTS

LİQUİD MACRO ELEMENTS

DRİP İRRİGATİON FERTİLİZERS

SOİL REGULATORS AND DİSİNFECTANS