Magnor

Magnor

MAGNOR Magnezyum ve Azot içerikli sıvı gübredir.

MAGNOR

MAGNOR Magnezyum ve Azot içerikli sıvı gübredir. Stres altındaki bitkileri kurtarır bitkilerin kalıtsal yapısını güçlendirir. Bitkinin yeşil aksamını oluşturan Klorofilin (renk pigmenti) ana bileşenlerini sağlar. Bitkilerin güneş ışınlarından maksimum yararlanmasını sağlayarak fotosentez miktarını arttırır. Bitkilerin kuru madde miktarını arttırarak büyümeyi ve gelişmeyi güçlendirir.

MAGNOR Kullanımı ile;

 • Bitkilerin fotosentez miktarını arttırır.
 • Büyüme ve gelişmeyi güçlendirir.
 • Meyvelerde kuru madde miktarını arttırır.
 • Bitkilerin enzim, karbonhidrat, yağ ve şeker sentezlerini güçlendirir,
 • Bodur gelişimi önleyerek dal, yaprak ve sürgün gelişimini teşvik eder.
 • Meyvelerin kaliteli ve iyi olmasını sağlar.
 • Bitkilerin su kullanım verimini arttırır.
 • Zayıf ve solgun renkli bitkileri stresten kurtarır.
 • Topragın pH’ını yükseltmez.
 • Toprakta tuzluluk yapmaz.
 • Diğer gübrelerle karışabilir.
 • Kullanımı kolaydır.

ORGANİC AND ORGANOMİNERAL FERTİLİZERS

FOLİAR FERTİLİZERS

MİCRO ELEMENTS

LİQUİD MACRO ELEMENTS

DRİP İRRİGATİON FERTİLİZERS

SOİL REGULATORS AND DİSİNFECTANS