Prof N

Prof N

PROF-N Azot içerikli sıvı gübredir.

PROF-N

PROF-N Azot içerikli sıvı gübredir. Fotosentez etkinliğini arttırarak vejetatif ve generatif bitki gelişimini teşvik eder. Bitkilerde kuru madde miktarını zenginleştirir. Bitkilerde vejatatif gelişme sağlar ve

tepe/ kök oranını artırır. Bitkilerin daha hızlı ve canlı büyümesini sağlar.

PROF-N Kullanımı ile;

  • Bitkilerin fotosentez miktarını arttırır.
  • Büyüme ve gelişmeyi güçlendirir.
  • Meyvelerde kuru madde miktarını arttırır.
  • Verimi ve kaliteyi artırır.
  • Bitkilerin bodur gelişimini önler.
  • Diğer gübrelerin alınımı artırır.
  • Toprağın pH’ını yükseltmez.
  • Toprakta tuzluluk yapmaz.
  • Diğer gübrelerle karışabilir.
  • Kullanımı kolaydır.

ORGANİC AND ORGANOMİNERAL FERTİLİZERS

FOLİAR FERTİLİZERS

MİCRO ELEMENTS

LİQUİD MACRO ELEMENTS

DRİP İRRİGATİON FERTİLİZERS

SOİL REGULATORS AND DİSİNFECTANS