Mannor

Mannor

MANNOR, Organik şelatlı Mangan içerikli sıvı mikro element gübresidir.

MANNOR

MANNOR, Organik şelatlı Mangan içerikli sıvı mikro element gübresidir. Uygun dozda uygulama yapıldığında bünyesinde bulunan Mangan (Mn) meyve rengini ve kalitesini arttırır. Enzimatik ve fizyolojik aktivitelerde katalizör görevi yapar. Klorofil, protein, karbonhidrat ve yağ oluşumuna katkıda bulunur. Toprağın pH’ını yükseltmez. Toprakta tuzluluk yapmaz. Diğer gübrelerle karışabilir. Kullanımı kolaydır.

ORGANİC AND ORGANOMİNERAL FERTİLİZERS

FOLİAR FERTİLİZERS

MİCRO ELEMENTS

LİQUİD MACRO ELEMENTS

DRİP İRRİGATİON FERTİLİZERS

SOİL REGULATORS AND DİSİNFECTANS