Cuporal

Cuporal

CUPORAL, Organik şelatlı Bakır içerikli sıvı mikro element gübresidir.

CUPORAL

CUPORAL, Organik şelatlı Bakır içerikli sıvı mikro element gübresidir. Uygun dozda uygulama yapıldığında bünyesinde bulunan Bakır(Cu) özellikle polen oluşumuna, polenlerin tozlama kalitesinin artmasına ve klorofil oluşumuna katkıda bulunur. Bitkilerin lignin, selüloz ve hemiselüloz oluşumuna katkıda bulunurak hücre duvarı oluşumunu sağlar. Bitkiye dayanıklılık kazandırır. Bitkilere topraktan uygulandığında köklerin sağlam ve dirençli olmasını sağlar. Toprağın pH’ını yükseltmez. Toprakta tuzluluk yapmaz. Diğer gübrelerle karışabilir. Kullanımı kolaydır.

ORGANİC AND ORGANOMİNERAL FERTİLİZERS

FOLİAR FERTİLİZERS

MİCRO ELEMENTS

LİQUİD MACRO ELEMENTS

DRİP İRRİGATİON FERTİLİZERS

SOİL REGULATORS AND DİSİNFECTANS