Bio Aktif

Bio Aktif

BIO AKTİF

BIO AKTİF

BIO-FORCE içeriği ile toprağın biyolojik, fiziksel ve kimyasal yapısını iyileştirir. Bitkilerin meyve oluşumuna ve tutumuna yardımcı olur. Toprağınızdaki katyon değişim kapasitesi, su tutma kapasitesi ve kök aktivitesini arttırmak için geliştirdiğimiz ürünümüzdür.

BIO AKTİF Kullanımı ile;

  • Toprağın Humik-Fulvik asit içeriğini arttırır.
  • Stres koşullarında bitkiye yardımcı olur.
  • Topraktaki mikrobiyal aktiviteyi arttırır.
  • Toprağa organik madde sağlar.
  • Meyvelerin dolgunluğunu ve kalitesini arttırır.
  • Diğer gübrelerle karışabilir.
  • Toprağın pH’ını yükseltmez.
  • Toprakta tuzluluk yapmaz.
  • Kullanımı kolaydır.

ORGANİC AND ORGANOMİNERAL FERTİLİZERS

FOLİAR FERTİLİZERS

MİCRO ELEMENTS

LİQUİD MACRO ELEMENTS

DRİP İRRİGATİON FERTİLİZERS

SOİL REGULATORS AND DİSİNFECTANS