Bio Force

Bio Force

BIO-FORCE

BIO-FORCE

BIO-FORCE, özel içeriği ile toprağın biyolojik, fiziksel ve kimyasal yapısını iyileştirir. Bitkilerin kaliteli meyve oluşumuna ve tutumuna yardımcı olur. Topraktaki katyon değişim kapasitesi, su tutma kapasitesi ve kök aktivitesini arttırmak için geliştirdiğimiz köklendiricidir.

BIO-FORCE Kullanımı ile;

 • Toprağın Humik-Fulvik asit içeriğini arttırır.
 • Bitkilerin stres koşullarına dayanımını arttırır.
 • Stres koşullarında bitkiye yardımcı olur.
 • Topraktaki mikrobiyal aktiviteyi arttırır.
 • Toprağa organik madde sağlar.
 • Bitki köklerinin “Rizosfer” aktivitesine yardımcı olarak Makro ve Micro elementlerin bitki tarafından alımını kolaylaştırır.
 • Özel içeriği ile meyvelerin tutumunu, dolgunluğunu ve kalitesine yardımcı olur.
 • Diğer gübrelerle karışabilir.
 • Toprağın pH’ını yükseltmez.
 • Toprakta tuzluluk yapmaz.
 • Kullanımı kolaydır.

ORGANİC AND ORGANOMİNERAL FERTİLİZERS

FOLİAR FERTİLİZERS

MİCRO ELEMENTS

LİQUİD MACRO ELEMENTS

DRİP İRRİGATİON FERTİLİZERS

SOİL REGULATORS AND DİSİNFECTANS