AgriFosfor

AgriFosfor

AgriFosfor 0-25-15

AGRİ FOSFOR

Bitkilere hem üstten hem de topraktan uygulanabilir. Üstten uygulama yapıldığında bitkilerin diri ve canlı kalmasını sağlar. Herhangi bir yan etkisi yoktur. Ağır metal oluşturmaz. Bitkilere her dönemde uygulanabilir.

Topraktan uygulama yapıldığında köklere ve bitkiye canlılık ve dayanıklılık sağlar. Toprakta tuzluluk oluşturmaz.

ORGANİC AND ORGANOMİNERAL FERTİLİZERS

FOLİAR FERTİLİZERS

MİCRO ELEMENTS

LİQUİD MACRO ELEMENTS

DRİP İRRİGATİON FERTİLİZERS

SOİL REGULATORS AND DİSİNFECTANS