BioFed

BioFed

BioFed Sıvı Deniz Yosunu

BİO FED

Sağlıklı kök ve kılcal kök gelişimini teşvik eder, bitki besin maddeleri ve suyun bitkide iletimini ve yarayışlılığını artırır, bitkilerin bütün gelişim dönemlerinde düzenli gelişimine yardımcı olur.

Bitkideki hücre zarlarının, proteinlerin ve klorofillerin durağanlaşmasına yardım eder, böylece yaşlanmayı geciktirir.

Bitkinin olumsuz çevre şartlarına direncinin artmasına yardımcı olur.

Fotosentez olayının artmasını sağlayarak maksimum meyve tutumu ve erken gelişme için gerekli bitki şekeri üretimini arttırır.

Bitki hücresinin ozmotik potansiyelini artırarak, hücrenin su tutma kapasitesini (turgor basınç/hücrede su miktarı) artırır. Bu sayede meyvede irilik, renk, şekil ve bir örneklik bakımından daha kaliteli ürünler elde edilmesine yardımcı olmuş olur.

Bitkiler tarafından doğal olarak üretilen çeşitli çevresel stres şartlarına karşı ilk savunma bileşikleri olan fitoaleksinlerin sentezini teşvik eder.

ORGANİC AND ORGANOMİNERAL FERTİLİZERS

FOLİAR FERTİLİZERS

MİCRO ELEMENTS

LİQUİD MACRO ELEMENTS

DRİP İRRİGATİON FERTİLİZERS

SOİL REGULATORS AND DİSİNFECTANS