Bufalo

Bufalo

BUFALO 7-7-7 Azot-Fosfor-Potasyum içerikli dengeli sıvı gübredir.

BUFALO 7-7-7

BUFALO 7-7-7 Azot-Fosfor-Potasyum içerikli dengeli sıvı gübredir. Bitkilerin dengeli bir şekilde Vejetatif ve Generatif gelişimini sağlar. Kuru madde miktarını arttırır. Çiçeklenme, meyve ve tohum oluşumunu teşvik eder. Verim ve kaliteyi arttırır. Bitki solunumuna, su ve elementlerin taşınmasına yardımcı olur.

BUFALO 7-7-7 Kullanımı ile;

  • Kuru madde miktarında artış sağlar.
  • Fotosentezi arttırır.
  • Çiçek, meyve, tohum ve kök verimi artar.
  • Bitkilerin homojen gelişimini sağlar.
  • Bitkilerin suyu ve gübreleri verimli kullanmasını sağlar.
  • Toprağın pH’ını yükseltmez.
  • Toprakta tuzluluk yapmaz.
  • Diğer gübrelerle karışabilir.

Kullanımı kolaydır.

ORGANİC AND ORGANOMİNERAL FERTİLİZERS

FOLİAR FERTİLİZERS

MİCRO ELEMENTS

LİQUİD MACRO ELEMENTS

DRİP İRRİGATİON FERTİLİZERS

SOİL REGULATORS AND DİSİNFECTANS