Boron

Boron

BORON, Bor içerikli sıvı mikro element gübresidir.

BORON

BORON, Bor içerikli sıvı mikro element gübresidir. Uygun dozda uygulama yapıldığında bünyesinde bulunan Bor (B) , Polen oluşumu ve hormon sentezi yaparak çiçek ve meyve tutumunu sağlar. Bitkilerde Kalsiyumun taşınmasına yardımcı olur. Bitkilerin hücre bölünmesi, vitamin, şeker, protein, yağ ve şeker oranlarında önemli ölçüde etkilidir. Toprağın pH’ını yükseltmez. Toprakta tuzluluk yapmaz. Diğer gübrelerle karışabilir. Kullanımı kolaydır.

ORGANİC AND ORGANOMİNERAL FERTİLİZERS

FOLİAR FERTİLİZERS

MİCRO ELEMENTS

LİQUİD MACRO ELEMENTS

DRİP İRRİGATİON FERTİLİZERS

SOİL REGULATORS AND DİSİNFECTANS