CalnorBor

CalnorBor

Kalsiyum ve Bor içerikli sıvı gübredir.

CALNOR BOR

Kalsiyum ve Bor içerikli sıvı gübredir. Bitkilerin hücre duvarını ve bitki dokularını güçlendirir. Bitki besin elementlerinin alımında metabolik dengeyi sağlar. Bitkilerin stoma fonksiyonlarını düzenler. Bitkilerin sürgün ve kök uçları gibi büyüme noktalarının gelişimi için son derece önemlidir.

CALNOR BOR Kullanımı ile;

  • Meyve dayanıklılığını arttırır ve depolamada bozulma riskini azaltır.
  • Kuraklık ve susuzluk stresinden korur.
  • Don zararlarına karşı bitkiyi korur.
  • Bakteri ve Mantarların bitkiye zarar vermesini önler
  • Sürgün ve kök uçlarında düzenli büyüme sağlanır.
  • Enzim aktivitesini arttırır.
  • Hücrelerin duvar oluşumunu ve bölünmesini sağlar.

ORGANİC AND ORGANOMİNERAL FERTİLİZERS

FOLİAR FERTİLİZERS

MİCRO ELEMENTS

LİQUİD MACRO ELEMENTS

DRİP İRRİGATİON FERTİLİZERS

SOİL REGULATORS AND DİSİNFECTANS