Complex X

Complex X

COMPLEX X

COMPLEX X

COMPLEX X, yüksek oranda bitkisel menşeli organik madde içeren üründür. İçeriği sayesinde toprağın organik madde miktarını ve mikro organizma faaliyetlerini arttırır. Besin elementleriyle karıştırıldığında toprağa absorbe edilmesini kolaylaştırır. Bitkilerde verim artışını sağlar. Toprağın pH’ını yükseltmez. Toprakta tuzluluk yapmaz. Kullanımı kolaydır. Diğer gübrelerle karışabilir.

ORGANİC AND ORGANOMİNERAL FERTİLİZERS

FOLİAR FERTİLİZERS

MİCRO ELEMENTS

LİQUİD MACRO ELEMENTS

DRİP İRRİGATİON FERTİLİZERS

SOİL REGULATORS AND DİSİNFECTANS