Complex Plus

Complex Plus

COMPLEX PLUS

COMPLEX PLUS

COMPLEX PLUS yüksek oranda bitkisel menşeli organik madde içeren zenginleştirilmiş üründür. İçeriği sayesinde toprağın organik madde miktarını ve mikro organizma faaliyetlerini arttırır. Çiçek ve meyve tutumu ile kök gelişimini destekler. Besin elementleriyle karıştırıldığında toprağa absorbe edilmesini kolaylaştırır. Bitkilerde verim artışını sağlar. Diğer gübrelerle karışabilir. Toprağın pH’ ını yükseltmez. Toprakta tuzluluk yapmaz. Kullanımı kolaydır.

ORGANİC AND ORGANOMİNERAL FERTİLİZERS

FOLİAR FERTİLİZERS

MİCRO ELEMENTS

LİQUİD MACRO ELEMENTS

DRİP İRRİGATİON FERTİLİZERS

SOİL REGULATORS AND DİSİNFECTANS