Grower

Grower

GROWER SIVI 7-5-8

GROWER SIVI 7-5-8

GROWER 7-5-8 Azot-Fosfor-Potasyum içerikli organomineral sıvı gübredir. Bitkilerin dengeli bir şekilde Vejetatif ve Generatif gelişimini sağlar. Kuru madde miktarını arttırır. Toprağa organik madde sağlar. Çiçeklenme, meyve ve tohum oluşumunu teşvik eder. Verim ve kaliteyi arttırır. Bitki solunumuna, su ve elementlerin taşınmasına yardımcı olur. Meyve bahçelerinde çiçek açımından başlayarak meyve hasatına kadar kullanılabilir. Diğer gübrelerle karışabilir. Toprağın pH’ını yükseltmez. Toprakta tuzluluk yapmaz. Kullanımı kolaydır.

ORGANİC AND ORGANOMİNERAL FERTİLİZERS

FOLİAR FERTİLİZERS

MİCRO ELEMENTS

LİQUİD MACRO ELEMENTS

DRİP İRRİGATİON FERTİLİZERS

SOİL REGULATORS AND DİSİNFECTANS